4 ปี รักลุงดอทเน็ต สมาคมรักชายสูงวัยอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย

Full Version: ไบรุก 40 180 80 ขนดก หาเมียผู้ชายแมนๆครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
ไบรุก 40 180 80 ขนดก หาเมียผู้ชายแมนๆครับ

ขอที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ รักเดียวใจเดียว ดูแลกันได้ตลอดไป

เที่ยว ตจว ทำบุญไหว้พระ

ห่วงใยกัน สวีทกันบ้าง

ติดต่อคุยเอ็มกันครับ

mylove_isyourlove@hotmail.co.th

ขอบคุณเวป รักลุง ครับ
ขอให้เจอไว ๆ นะครับ ผม เป็นกำลังใจ
ไม่ค่อยแมน แก่อ้วน 42-171-110 สนใจอะคับ ^_^
(03-06-2013 06:43 PM)Hairyman Wrote: [ -> ]ไบรุก 40 180 80 ขนดก หาเมียผู้ชายแมนๆครับ

ขอที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ รักเดียวใจเดียว ดูแลกันได้ตลอดไป

เที่ยว ตจว ทำบุญไหว้พระ

ห่วงใยกัน สวีทกันบ้าง

ติดต่อคุยเอ็มกันครับ

mylove_isyourlove@hotmail.co.th

ขอบคุณเวป รักลุง ครับ
(03-06-2013 06:43 PM)Hairyman Wrote: [ -> ]ไบรุก 40 180 80 ขนดก หาเมียผู้ชายแมนๆครับ

ขอที่ไม่ดื่ม ไม่สูบ รักเดียวใจเดียว ดูแลกันได้ตลอดไป

เที่ยว ตจว ทำบุญไหว้พระ

ห่วงใยกัน สวีทกันบ้าง

ติดต่อคุยเอ็มกันครับ

mylove_isyourlove@hotmail.co.th

ขอบคุณเวป รักลุง ครับ

แอดเมล์ไปแล้วคับ แล้วคุยกัน
ดีคับ เจคับ รับคับ รังสิต 25 170 87 แอดพี่แล้วนะครับ
ว่าง ๆ คุยกันครับ
ว่างๆคุยกันครับ k_suwan2523@hotmail.com
ผม 38 180 80 แมนๆไม่แสดงออก สนป่ะครับ
สนใจดวย 089752ศู 6แปศู 37 165 57รับ ชอบผูใหญ สะพานควาย สุทธิสาร
หวัดดีครับ 37 168 57 อยากมีแฟนสักคนครับ
Pages: 1 2
Reference URL's