4 ปี รักลุงดอทเน็ต สมาคมรักชายสูงวัยอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - Printable Version

+- 4 ปี รักลุงดอทเน็ต สมาคมรักชายสูงวัยอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย (http://www.rakloong.net)
+-- Forum: ชมรมรักลุง (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: [ชมรม]สูงวัยรักกัน ชมรมเฉพาะ 45+ ขึ้นไป (/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Thread: การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง (/showthread.php?tid=1261)การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - loong d - 08-17-2011 12:38 AM

อยากขอคำแนะนำจากพวกเราครับ เราจะเตรียมตัวรับมือ กับมันอย่างไร ในทุกด้าน จึงจะเป็นสุข ยามเรามีอายุเพิ่มขึ้นจนเรียกว่าแก่ครับ


Re: การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - P - 08-17-2011 06:17 PM

ผมว่า อันดับแรกต้องหันมาดูแลสุขภà¸​²à¸ž เช่น เลือกรับประทานอาหารที่เหมาà¸​°à¸ªà¸¡ ดื่มให้น้อยลง หรืองดดื่มได้ยิ่งดี เพราะจะเป็นสาเหตุการเกิดโรà¸​„ต่างๆไ ม่วันใดก็วันหนึ่งครับ  เป็นการไม่ใช้ชีวิตอย่างประà¸​¡à¸²à¸—ครับ  ต่อไปให้สมาชิกท่านอื่นๆ แสดงความคิดเห็นครับ


Re: การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - manjai - 08-17-2011 07:28 PM

หยุดเที่ยว หยุดดื่ม  หยุดสูบ เพิ่มนอน  เพิ่มพัก  เพิ่มหัวเราะ


Re: การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - someone - 08-18-2011 03:12 PM

เห็นด้วยกับคุณ พี ครับ


Re: การใช้ชีวิตให้เป็นสุข ยามมีอายุมากขึ้น ควรเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง - Artorn - 08-19-2011 12:00 AM

ออกกำลังกายทุกเช้าครับ ถ้าเข่าไม่ดี  ก็ใช้วิธีเดินเร็วๆหรือขี่จà¸​±à¸à¸¢à¸²à¸™à¸„รับ  ยิ่งถ้าไปกับคนรู้ใจ ยิ่งมีความสุขเพิ่มทวีคูณครà¸​±à¸š